GDPR for korets medlemmer

GDPR – PRIVATLIVSPOLITIK FOR KILDERNES KOR

Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt.
Når du er medlem af Kildernes Kor, behandler vi en række oplysninger om dig. Dette er bl.a. navn, adresse samt oplysninger om din tilmelding.

Kildernes Kor har udarbejdet denne privatlivspolitik for at vise, at:

 • Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt
 • Vi indsamler ikke flere oplysninger om dig end højst nødvendigt
 • Vi er åbne og transparente om, hvordan vi behandler dine oplysninger

  Dataansvar og kontaktoplysninger

Kildernes Kor er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig, når du som privatperson tilmelder dig koret.
At vi er dataansvarlige for oplysninger om dig betyder, at vi som organisationen fastsætter formålene og midlerne til at behandle dine oplysninger. Vi gør rigtig meget for at passe på dine oplysninger, og vi har bl.a. interne organisatoriske og tekniske procedurer for at beskytte dine personoplysninger.

Skulle du imidlertid have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os på nedenstående kontaktoplysninger:

Kildernes Kor
v/ formand xxx
xxx
xxx
xxx
Tlf.: xx xx xx xx
Mail: kilderneskor@gmail.com

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at kunne have dig som medlem i koret, hvilket er følgende oplysninger:

 • Fornavn og efternavn
 • Adresse, postnummer og by
 • Mobilnummer
 • E-mailadresse
 • Fødselsdata (ikke CPR-nummer)
 • Kortoplysninger (kører via en krypteret betalingstjeneste)
 • Oplysninger om betalinger eller restancer
 • Eventuelle mails og korrespondance, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtaler
 • Digitale billeder – fotos og video, samt audio-filer – optagelser af koret
 • Eventuelle oplysninger om flytning og eventuel udmelding af koret
 • Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside, og som vi indhenter dit samtykke til

På hvilke grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for, at vi kan afholde de øveaftener m.m. som du har tilmeldt dig, eller for at vi i øvrigt kan behandle dine forespørgsler eller eventuelle klager.

Vi har ret til at behandle oplysninger om bl.a. navn, adresse og e-mailadresse, betalingsoplysninger, fordi vi har en aftale med dig.
Dine oplysninger anvendes primært for at vi kan komme i kontakt med dig, via mobiltelefon/telefon eller mailadresse.

Kildernes Kor udsender oplysninger til korets medlemmer via enten SMS eller mail, bl.a. hvis en øveaften aflyses eller udsættes – eller hvis der er andre vigtige oplysninger som alle korets medlemmer skal modtage.

Som medlem af Kildernes Kor, har du også adgang til korets lukkede Facebook-gruppe.

Det er kun korets medlemmer der har adgang, og så længe du er medlem af koret, og har betalt kontingent, har du adgang til vores lukkede Facebook-gruppen:

https://www.facebook.com/groups/377573835710001/

Brugen af Facebook, som fælles medie – er valgt ud fra nemheden ved at dele vigtige oplysninger – og Facebook som samarbejdspartner, står selv for sikkerheden over for dig som bruger af mediet. Kildernes Kor kan aldrig holdes ansvarlig for medlemmernes brug af Facebook.

I medfør af bogføringsloven er vi i øvrigt forpligtet til at behandle bl.a. transaktionsspor med henblik på vores finansielle regnskab.

Hvis du har forespørgsler eller klager, kan vi behandle oplysninger herom, fordi vi har en legitim interesse heri, ligesom vi kan behandle dine oplysninger til brug for statistik.

I markedsføringsøjemed har vi desuden en legitim interesse i at behandle dit navn, din e-mailadresse og dine præferencer for at kunne identificere, hvilke behov, der passer dig bedst. Vi har også ret til at anvende fotografisk materiale samt video- og audiofiler i forbindelse med markedsføring af koret, på bl.a. digitale medier og i dagspressen.

Vi overholder i den forbindelse naturligvis markedsføringsloven.

I forhold til din fødselsdato kan vi behandle dette, fordi din tilmelding til koret evt. omhandler indberetninger til kommunen og til den organisation der står for aflønning af korlederen, i medfør af loven. Organisationen der står for aflønning af korlederen er p.t. FOF Horsens – Hedensted – Vejle.

Vi behandler som udgangspunkt ikke personfølsomme oplysninger om dig.

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette betyder, at hvis du tilmelder dig koret, opbevarer vi dine oplysninger i max. 5 år plus indeværende regnskabsår, efter vi har modtaget din seneste betaling.

Ved udmelding kan du anmode om, at vi slette alle dine personlige oplysninger.
Ved udmelding har du ikke længere adgang til korets lukkede Facebook-gruppe.

For anvendelse af og indtastninger på hjemmesiden opbevarer vi ligeledes oplysningerne i 5 år plus indeværende regnskabsår.
I forhold til cookies kan du læse mere om bl.a. udløbet af cookies i vores cookie-politik, som kan findes på vores hjemmeside.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor.

Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger. Vi benytter desuden eksterne databehandlere, som vi indgår databehandleraftaler med.

Skulle behovet eller muligheden opstå, for at søge om kommunale tilskud, vil vi også anmode om dit CPR-nummer, til brug for kommunens registrering.
Sikkerhed

Kildernes Kor har interne organisatoriske og tekniske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.
Dine oplysninger ligger på en krypteret server, hvor kun bestyrelsens medlemmer har adgang.

Hvad er mine rettigheder?

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om dig. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.

Du har bl.a. en ret til at få unøjagtige persondata rettet. Ligeledes har du en ret til at få slettet oplysninger, hvis der ikke længere er et legitimt behov for at behandle dine oplysninger.

Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – f.eks. hvis dine personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring og i forhold til profilering. I en række tilfælde har du også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis behandlingen af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke eller kontrakt, og behandlingen udelukkende foregår automatisk, har du med visse undtagelser også ret til dataportabilitet. Hvis vores behandling af personoplysninger baserer sig på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende, skal du rette henvendelse via vores kontaktoplysninger nævnt foroven.

Hvor kan jeg klage til?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:
Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk